Invorderingen

Iemand die iets koopt aan dienst of goed, weet dat die betalen moet.

Het overkomt zowel grote als kleine organisaties, klanten die niet of te laat betalen. Het begint eigenlijk met de opzet van een goed debiteurenbeheer en het tijdig inzetten van een incasso om dit te voorkomen. Met de inzet van een incasso geeft een organisatie een soort van machtiging af waarbij een andere instantie toestemming krijgt om openstaande vorderingen te incasseren.

Zowel zakelijk als privé is er niets zo vervelend als het uitblijven van (tijdige) betalingen van verzonden facturen. Dit kan echter, buiten een hoop stress, grote problemen opleveren. Veel faillissementen of schulden komen voort uit uitblijvende betalingen, waardoor er een hele keten kan ontstaan. Het is daarom in ieders belang dat een factuur voldaan wordt, ook in dat van degene die deze factuur dient te betalen. Immers zijn kosten door wanbetaling een stuk hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

Hoe gaan wij te werk

Natuurlijk is onze eerste zorg dat uw factuur betaald wordt, maar tegelijkertijd doen we er alles aan om uw relatie met de debiteur niet te verstoren. Zo bieden we de mogelijkheden voor een betalingsregeling of conflictbemiddeling wanneer er sprake is of lijkt te zijn van een achterblijvende betaling wegens een conflict.

Mocht een invordering echter noodzakelijk zijn, dan adviseren wij u hoe dat het beste gedaan kan worden. Er zijn wetten vastgesteld voor verzuim en incasso van openstaande gelden. Wij zetten met u samen het traject uit om te zorgen dat uw factuur alsnog wordt voldaan. Zowel zakelijk als particulier.

Het incassotraject kent twee verschillende fasen.

Invorderingen T&L Services

Minnelijke fase

In deze fase sturen wij een ingebrekestelling naar zakelijke klanten en een WIK-brief (Wet Incasso Kosten) naar particuliere klanten. Dit is het laatste verzoek om de openstaande vordering te voldoen zonder buitengerechtelijke incassokosten.

Gerechtelijke fase

In deze fase gaan wij een juridische procedure in gang zetten. We stellen een dagvaarding op en laten deze bezorgen door een deurwaarder. De debiteur (uw klant die nog niet betaald heeft) mag dan verweer voeren in de rechtbank. Wij vragen daarbij uiteraard ook om de debiteur te veroordelen in de proceskosten. Wij vertegenwoordigen onze klanten bij een eventuele zitting.

Als de debiteur alsnog niet tot betalen overgaat ondanks de uitspraak van de rechter, dan volgt de dwangbetaling door beslaglegging of executies. Zo kan er beslag worden gelegd op het loon, (on)roerende zaken of banksaldo. Als dat ook niet het gewenste effect oplevert, dan kan de deurwaarder over gaan tot executieverkoop.

Heeft u klanten met een betalingsachterstand en wilt u voorkomen dat deze schuld uit de hand loopt? Schakel dan TL-Services in. Wij nemen contact op met de klant en gaan in eerste instantie in gesprek om te kijken of we een passende oplossing kunnen vinden zonder tussenkomst van de rechter. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.